REGULAMIN ZASAD UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2014 roku i określa zasady użytkowania oraz zakres bezpieczeństwa Portalu internetowego www.ubezpieczenia.europ-assistance.pl którego właścicielem jest Europ Assistance Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, dedykowanego do sprzedaży ubezpieczeń oferowanych przez Europ Assistance S.A., z główną siedzibą we Francji, Gennevilliers, 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, zwanego dalej „Portalem”.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

§ 1

Każdy Użytkownik Portalu przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2

Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne

§ 3

Wypełnienie formularza zakupowego odbywa się z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa,
a transmisja danych jest szyfrowana protokołem SSL (Użytkownik zostaje przekierowany do specjalnego połączenia https://).

§ 4

Właściwe wyświetlanie stron Portalu oraz bezproblemowe korzystanie z Portalu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez oprogramowanie Użytkownika następujących, minimalnych wymagań: użycia przeglądarek Internet Explorer 7.0, Firefox 1.5, Safari 3.2.1, Opera 9, Google Chrome 5.0 lub ich nowszych wersji.


§ 5

Zawarte w Portalu materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawem, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).


§ 6

Europ Assistance Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje poprawności działania serwisu i prawidłowego wyliczenia składki ubezpieczeń oraz zakwalifikowania produktu w sytuacji, kiedy Użytkownik otwiera strony zawierające formularze zamówieniowe w wielu kartach lub w wielu oknach przeglądarki jednocześnie. W przypadku wątpliwości co do treści zawartej umowy ubezpieczenia za obowiązującą przyjmuje się treść polisy i OWU przesłanych Użytkownikowi.

 

III. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA


§
7

Europ Assistance Polska Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom Portalu, zwanym w dalszej części dokumentu Klientami, bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. Wszystkie dane i informacje przekazywane przez naszych Klientów za pomocą strony internetowej i formularza zakupowego chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii zabezpieczania przepływu informacji (protokół SSL – Secure Socket Layer – służący do szyfrowania danych transmitowanych przez Internet), zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności danych

§ 8

Dane personalne oraz kontaktowe naszych Klientów wykorzystywane są wyłącznie w zakresie niezbędnym dla obsługi dokonywanych transakcji i obsługi Umowy ubezpieczenia.

IV. ZMIANY ZASAD UŻYTKOWANIA


§
9

Ze względu na stały rozwój technologii, zmiany w obowiązujących przepisach prawa oraz wzbogacanie oferty ubezpieczeniowej, Europ Assistance Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu zwanego również Zasadami Użytkowania. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu nowy Regulamin zostanie umieszczony na niniejszej stronie internetowej www.ubezpieczenia.europ-assistance.pl.

V. KWESTIE NIEUREGULOWANE REGULAMINEM


§
10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu Zasad Użytkowania
i Bezpieczeństwa zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny Europ Assistance Polska. Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.